Download  

Faculty and Staff

Home

/

Faculty and Staff

Faculty and Staff

Faculty

Meet Our Faculty

alpana karkare

श्रीमती अल्‍पना करकरे

प्रभारी प्राचार्य
pankaj nafde

श्री पंकज नाफड़े

सहा. शिक्षक
seema galgale

श्रीमती सीमा गलगले

सहा. शिक्षक
mangala mitmar

श्रीमती मंगला मिटकर

सहा. शिक्षक
rajni sharma

श्रीमती रजनी शर्मा

सहा. शिक्षक
jaya naik

श्रीमती जया नाईक

सहा. शिक्षक
panita dhulekar

श्रीमती प्रणिता धुलेकर

सहा. शिक्षक
deepti saxena

श्रीमती दिप्ती सक्सेना

सहा. शिक्षक
sashiprabha rawat

श्रीमती शशिप्रभा रावत

सहा. शिक्षक
manisha shrivastava

श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव

सहा. शिक्षक
alpana sharma

श्रीमती अपर्णा शर्मा

सहा. शिक्षक
komal rawat

श्रीमती कोमल रावत

सहा. शिक्षक

Staff

Meet Our Staff

S.No. Name Post
1 Shri Uday Umdekar Accountant
2 Smt. Uma Rajput Peon
3 Smt. Asha Likhar Peon
4 Smt. Monika Prajapati Peon